PROJEKTY UE

VIDOK Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowej w postaci linii okien pasywnych Vacuum+.

Cele projektu: wdrożenie do bieżącej działalności Vidok Sp. z o.o. o wyników własnych oraz zleconych prac B+R, stanowiących podstawę opracowania innowacyjnego okna PVC Vacuum+, w którym zastosowana zostanie nowa metody uszczelniania, system próżniowy szyb oraz optymalizacja resztek użytecznych (innowacja produktowa, obecnie niedostępna na rynku międzynarodowym).

Planowane efekty: Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego produktu, w postaci okien pasywnych PVC, o niespotykanym na rynku zestawieniu parametrów, w tym: Uw oraz Ug, ochronie akustycznej przy jednoczesnej gwarancji wysokich właściwości w zakresie przepuszczalności światła i energii słonecznej. Spółka w wyniku realizacji projektu odnotuje wzrost przychodów, uzyska silną pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku stolarki otworowej (pierwsze takie rozwiązania na rynku, niedostępne obecnie w ofercie konkurencji) oraz przyczyni się do promowania standardów projektowania inkluzyjnego.

Wartość projektu netto: 4 175 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 505 180,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 186 295.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697.00 PLN

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowało projekt
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdrożyło rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o nowe produkty tj. okna i drzwi tarasowe w rożnych liniach wzorniczych;
 • wdrożenie innowacji marketingowej;
 • wdrożenie innowacji procesowej/ organizacyjnej;
 • wdrożenie innowacji technologicznej;

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

– Wdrożenie do oferty nowej linii produktów.

– Wzmocnienie marki VIDOK poprzez wdrożenie działań związanych z innowacją marketingową.

– Rozwój firmy VIDOK i wzmocnienie pozycji rynkowej.

– Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

– Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Wartość projektu: 5 186 295,00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697,00 PLN

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę oprogramowania – systemu do obsługi automatycznej integracji wraz z algorytmami przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami dostosowanymi do samych aplikacji (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/1.4/VIDOK

Informacja o wynikach postępowania 7/1.4/VIDOK

Pobierz
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania – systemu do obsługi automatycznej integracji wraz z algorytmami przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami dostosowanymi do samych aplikacji (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_7/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe_7/1.4/VIDOK

Pobierz

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

Pobierz

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę suwniczki do szklenia (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowegonr6/1.4/VIDOK_2

Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/VIDOK_2 DOTYCZĄCE DOSTAWYSUWNICZKI DO SZKLENIA

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę suwniczki do szklenia (1 szt.)w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY

SUWNICZKI DO SZKLENIA– ANULOWANIE

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr6/1.4/VIDOK dotyczące dostawy środków trwałych tj. suwniczka do szklenia (1 szt.) zostało anulowane.

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę narzędzi do centrum obróbczego (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/1.4/VIDOK

Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY NARZĘDZI DO  CENTRUM OBRÓBCZEGO

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzi do centrum obróbczego (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o zobowiązaniu o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3.

Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.

Pobierz

Formularz ofertowy

Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań

Pobierz

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Pobierz

TYTUŁ PROJEKTU

„Wdrożenie innowacji produktowej w postaci linii drzwi aluminiowych Passiv 0+”

OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczy budowy budynku hali produkcyjnej stolarki aluminiowej, w miejscowości Rudna Mała 75, (gmina Głogów Małopolski, województwo podkarpackie), zakupu linii technologicznych, maszyn iurządzeń oraz infrastrukturę IT, umożliwiających rozpoczęcie seryjnej produkcji nowej niewytwarzanej dotychczas przez Wnioskodawcę, linii drzwi aluminiowych zewnętrznych o niespotykanym na rynkupoziomie izolacyjności termicznej Ud = 0,43 W/[m2*K].

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Vidok Sp. z o.o. poprzez podniesienie poziomu jej kreatywności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowych, będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

PLANOWANE EFEKTY

Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników przeprowadzonych prac B+R na bazie, których rozpoczęta zostanie produkcja i sprzedaż gotowegorozwiązania w postacilinii drzwi zewnętrznych aluminiowych Passiv 0+.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 437 790,00PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 977 150,00PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.)  w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/1.4/VIDOK
Pobierz

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 186 295.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697.00 PLN

Pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO GÓRNOWRZECIONOWEGO CNC

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla w związku z publikacją zapytania ofertowego na realizację dostawy centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” poniżej publikuje  pytania i odpowiedzi do niniejszego zapytania.

Załączniki:

 1. VIDOK_ZP 4_Pytania i odpowiedzi_10.09.2020
Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO GÓRNOWRZECIONOWEGO CNC

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę  centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_4/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Pobierz

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę strugarki (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/1.4/VIDOK
Pobierz

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/VIDOK
Pobierz

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę linii zgrzewająco – czyszczącej do monobloków (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK
Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY STRUGARKI

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę strugarki (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_3/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_2/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania marki – Załącznik nr 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Pobierz

PLAN REALIZACJI USŁUGI

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII ZGRZEWAJĄCO – CZYSZCZĄCEJ DO MONOBLOKÓW

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii zgrzewająco – czyszczącej do monobloków (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII ZGRZEWAJĄCO – CZYSZCZĄCEJ DO MONOBLOKÓW

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o wprowadzeniu zmian w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w załączniku nr 1 VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wydłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2020 r., do godz. 15:00 w siedzibie firmy VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla.
Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Pozostałe załączniki oraz zapisy zapytania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK nie uległy zmianie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Pobierz

WZÓR UMOWY

Pobierz

NOWY FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

Firma Vidok sp. z o.o. wzięła udział w Forum Agentów, organizowanych w Mediolanie w dn. 23-25.11.2017r.

Województwo Podkarpackie współfinansowało udział polskiego producenta firmy VIDOK w targach. Była to okazja do zaprezentowania swoich produktów na rynku włoskim oraz nawiązania nowych kontaktów z agentami handlowymi obsługującymi ten rynek. Targi to możliwość wejścia w bezpośrednie kontakty biznesowe, ale również zwiększenie rozpoznawalności polskich marek na rynku włoskim. W trakcie trwania targów firma została przedstawiona jako solidna i wiarygodna marka z którą warto podjąć współpracę. Wydarzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Dziękujemy za okazane zaufanie i zachęcamy partnerów handlowych do dalszych kontaktów biznesowych.

Udział został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2010 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci

W dn. 25-27 maja 2017 firma VIDOK Sp. z o.o. brała udział w wydarzeniu „Forum Agenti” w Rzymie. Spotkania miały na celu pozyskanie Partnerów Handlowych, zainteresowanych współpracą w zakresie dostawy stolarki okiennej.
Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na dostawę i montaż suwnicy jednodźwigarowej
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice w ramach projektu, pt. „Wdrożenie przez VIDOK Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki okiennej o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej, termicznej i odpornej na włamania”współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

WZÓR OFERTY

Pobierz

UMOWA SPRZEDAŻY

Pobierz

OŚWIADCZENIE KONFLIKT INTERESÓW

Pobierz

OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ

Pobierz

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Pobierz

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania:

1. Na ile zmian będzie pracować suwnica

2. Ile godzin w ciągu zmiany oraz z jakim obciążeniem, pełnym czy też nie

Odpowiadamy

Maksymalny czas użytkowania suwnicy to 2 zmiany po 4 godziny.
Obciążenie średnie –standardowo przenosimy towar o wadze 1 – 1.5T.

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW

„Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 30.03.2017 r.

PLIK DO POBRANIA

Pobierz

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych, 45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

WZÓR OFERTY

Pobierz

UMOWA SPRZEDAŻY

Pobierz

OŚWIADCZENIE KONFLIKT INTERESÓW

Pobierz

OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ

Pobierz

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Pobierz

Do wyceny należy przyjąć stolarkę wg. zestawienia i wyceny poniżej

ZESTAWIENIE STOLARKI

Pobierz

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający VIDOK Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14 Zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.vidok.com), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 16.01.2017 r.
Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

„ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW”

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 16.12.2016 r.

PLIK DO POBRANIA

Pobierz
W związku z planowanym zakupem usług doradczych na potrzeby projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz

WZÓR OFERTY

Pobierz

MINIMALNY WYMAGANY ZAKRES UMOWY WARUNKOWEJ

Pobierz

OŚWIADCZENIE OSÓB DEDYKOWANYCH DO REALIZACJI USŁUGI

Pobierz

OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ

Pobierz

PLAN REALIZACJI USUGI

Pobierz

OŚWIADCZENIE O BRAKU WZORU UMOWY WARUNKOWEJ

Pobierz

OŚWIADCZENIE OSÓB DEDYKOWANYCH O SPEŁNIENIU WYMOGÓW

Pobierz

ZESTAWIENIE POTWIERDZAJĄCE DOŚWIADCZENIA

Pobierz

Projekt, pn. „Opracowanie „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej”” nr POPW.01.02.00-18-0024/16 realizowany jest w ramachProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej VIDOK Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem dowdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie stolarki okiennej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy VIDOK Sp. z o.o., badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych, opracowanie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji oraz propozycji możliwych źródeł finansowania zewnętrznego. Bezpośrednim rezultatem projektu, obrazującym kompleksowy i prawidłowy przebieg zrealizowanych usług, stanowiącym przygotowanie do wdrożenia będzie dokument pn. „Model biznesowy internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej”, przygotowany zgodnie ze „Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” PO PW.

Wartość projektu: 43 050,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 28 000,00 PLN
Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 31.12.2016