Jak wygląda ulga termomodernizacyjna rozliczana za rok 2021?

Wymiana kompletu okien i drzwi to w przypadku domu jednorodzinnego niemały wydatek. Jednak oprócz faktu, że wydatek ten zwróci się w procesie dalszego użytkowania domu, można go jeszcze dodatkowo odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W jaki sposób możecie to zrobić? Co dokładnie podlega odliczeniu i do jakiej kwoty? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdziecie w niniejszym poradniku.

 

Na jakich warunkach wymiana okien i drzwi może być objęta ulgą termomodernizacyjną?

Troska o środowisko naturalne i dążenie do niskoemisyjności całej europejskiej gospodarki sprawiły, że Polska zdecydowała się wprowadzić jeszcze w 2018 roku ustawę pozwalającą na odliczanie od podatku wydatków związanych z termomodernizacją, a dokładniej rzecz ujmując – z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi. Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? Zgodnie z broszurą Ministerstwa Finansów, przedsięwzięciem modernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jeśli planujecie wymianę okien na nowe, bardziej energooszczędne, lub też taką wymianę już przeprowadziliście, interesują Was przede wszystkim dwa pierwsze punktu z tego katalogu. Wymiana okien i drzwi jest bowiem traktowana jako ulepszenie zmniejszające zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania oraz zmniejszające straty energii pierwotnej. Oczywiście, powinniście przy tym wszystkim zadbać również o to, aby ograniczenie strat ciepła było jak najwyższe, a więc wybierać okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła.  Jakimi wskaźnikami się kierować? Najlepiej wytycznymi dyrektywy europejskiej 2010/31/UE dla maksymalnego stopnia przenikania energii obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. dla pomieszczeń powyżej 16°C – czyli także budynków mieszkalnych. Są one następujące:

 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2 ·K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2 ·K)];
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2 ·K)];
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2 ·K)].

Wybór okien o lepszych parametrach izolacyjności cieplnej leży tu już wyłącznie w Waszym, dobrze rozumianym interesie. Skoro już bowiem wymieniacie okna i do tego z możliwością skorzystania przy tej okazji z ulgi termomodernizacyjnej, warto postawić na naprawdę wysoką jakość stolarki okiennej i cieszyć się nią przez kolejne dziesięciolecia.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2021 roku?

Warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej są dość jasne i nie powinny nikomu sprawiać problemów, jeśli chodzi o ustalenie, czy kwalifikuje się do grupy osób uprawnionych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla osób, które:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • rozliczają się z fiskusem za pomocą podatku według skali podatkowej (17 i 32 proc.), według 19 proc. stawki podatku lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Bardzo ważnym zastrzeżeniem jest również to, iż z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowieOznacza to, że wymiana okien i drzwi, kwalifikująca się do omawianej ulgi, musi zostać przeprowadzona w domu jednorodzinnym już ukończonym.

Jeśli chodzi o same formalności niezbędne do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej za 2021 rok, to tu niezbędne będzie złożenie specjalnego formularza PIT/O. Nie jest to formularz samodzielny i złożyć należy go wraz z deklaracją:

 • PIT-28,
 • PIT-28S,
 • PIT-36,
 • PIT-36S,
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-37.

A co dokładnie podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jakie wydatki poniesione przy okazji przeprowadzanej w roku 2021 wymianie okien i drzwi, będziecie mogli odliczyć od podatku?

Okna, drzwi i co jeszcze? Jakie wydatki podlegają odliczeniu z tytułu ulgi termomodernizacyjnej 2021?

Jeśli chodzi o listę produktów, które obejmuje ulga termomodernizacyjna, to jest ona nie tyle długa, co naprawdę pojemna. Biorąc pod uwagę, jak bogaty jest współczesny rynek budowlany, odliczyć od podatki można naprawdę sporo artykułów mieszczących się w następujących kategoriach:

 • przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane tworzące instalację grzewczą;
 • materiały budowlane pozwalające zbudować instalację ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane służące do budowy systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompy ciepła wraz z całym ich osprzętem;
 • kolektory słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka drzwiowa i okienna, a w tym okna standardowe, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe i nieotwieralne powierzchnie przeszklone;
 • materiały budowlane tworzące system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem odzyskiem ciepła i chłodu lub same tylko ciepła.

Jak widać, w samej tylko kategorii stolarki drzwiowej i okiennej mieszczą się praktycznie wszystkie rodzaje produktów dostępne u producentów zajmujących się tą właśnie branżą. Bardzo dobrą wiadomością dla osób planujących termomodernizację swojego domu jest z pewnością fakt, że ulga obejmuje m. in. drzwi tarasowe, bramy garażowe oraz przeszklenia stałe. Tak szeroki katalog pozwala nie tylko na kompletną wymianę starej stolarki okiennej, ale też na wprowadzenie kilki znaczących ulepszeń, które nie tylko obniżą zapotrzebowanie na energię budynku, ale też poprawią komfort jego mieszkańców. Taką rolę pełnią chociażby coraz popularniejsze u nas ogrody zimowe. O tym, jak taki o gród stworzyć i jakich materiałów do tego użyć, przeczytacie w naszym poradniku „Projektowanie i konstrukcja ogrodów zimowych. Jakiego typu drzwi tarasowych oraz przeszkleń warto użyć do ich budowy?

Pamiętajcie również o tym, że ulga termomodernizacyjna obejmuje nie tylko produkty, ale i usługi związane z ich montażem oraz instalacją.

Jakimi zastrzeżeniami obłożone są wydatki, które mogą zostać objęte ulgą termomodernizacyjną w 2021 roku?

Wiecie już, kto i co może odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2021 roku. A jak wyglądają zastrzeżenia mogące ograniczyć zastosowanie tej właśnie ulgi?

Wymieniając okna i drzwi, a następnie chcąc odliczyć poniesione z tego tytułu koszty w ramach ulgi termomodernizacyjnej, musicie pamiętać o tym, iż:

 • odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które ponieśliście w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (o tym, czym jest to przedsięwzięcie, pisaliśmy wyżej) zakończonego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliście pierwszy wydatek. Ujmując to prościej – czas trwania inwestycji nie może przekroczyć 3 lat. W razie przekroczenia tego czasu, ulga termomodernizacyjna podlega zwrotowi. Jak informuje Ministerstwo Finansów, aby zwrócić ulgę termomodernizacyjną, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty uprzednio odliczone;
 • drugim, kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej 2021 jest udokumentowanie wszelkich objętych nią wydatków fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu.

Pamiętajcie również o tym, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki sfinansowane w całości lub częściowo dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani też przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jaki jest limit kwot możliwych do odliczenia tytułem ulgi termomodernizacyjnej? Czy odliczenie to można rozłożyć w czasie?

Limit kwot podlatającej uldze termomodernizacyjnej w roku 2021 to 53 tys. zł na właściciela budynku. W przypadku domu jednorodzinnego będącego współwłasnością małżonków, limit ten wzrasta do 106 tys. zł, czyli po 53 tys. na osobę.

Jeśliby się okazało, że kwota do odliczenia przewyższa Wasze roczne dochody, nie musicie się obawiać, że powstała nadwyżka zwyczajnie Wam przepadnie. Ustawodawca przewidział tę sytuację i stworzył możliwość odliczenia pozostałej części wydatków w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego.

wstecz

PODOBNE ARTYKUŁY

PROMOCJE

DARMOWA WYCENA

Myślisz o energooszczędnych oknach do swojego domu? Napisz do nas a przygotujemy darmową i nie zobowiązującą ofertę.

Otrzymaj ofertę