GWARANCJA

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie handlowej VIDOK objęte są gwarancją jakości. Oznacza to, że wyroby te są wolne od wad produkcyjnych, konstrukcyjnych lub powstałych wskutek zastosowania nieodpowiednich materiałów. Czas trwania opieki gwarancyjnej zależny jest od rodzaju nabywanego asortymentu.

Podstawą do uznania ewentualnych roszczeń i reklamacji na wyrób jest posiadanie przez Klienta prawidłowo uzupełnionej i podpisanej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Szczegółowe zasady i warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna VIDOK.

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH

ZAKRES PRAC

Zakres podstawowy prac serwisowych okien i drzwi obejmuje:

  • sprawdzenie poprawności działania okuć
  • smarowanie okuć
  • regulacja strony zawiasowej oraz zaczepów

Zakres podstawowy prac serwisowych rolet obejmuje:

  • sprawdzenie poprawności działania
  • kontrola prowadnic-szczotek
  • korekta ustawień krańcowych

Przegląd serwisowy okien
regulacja i konserwacja okuć w oknach za 1 skrzydło
40 zł brutto w tym 23% VAT

Przegląd serwisowy drzwi wejściowych, przesuwnych
regulacja i konserwacja okuć w drzwiach za 1 skrzydło
60 zł brutto w tym 23% VAT

Przegląd serwisowy rolet
regulacja rolet za napęd
40 zł brutto w tym 23% VAT

Ceny ryczałtowa: minimalna wartość usługi serwisowej
300 zł brutto w tym 23% VAT

Ryczałtowe ceny nie obejmują części zamiennych. W przypadku prac dodatkowych nie objętych zakresem podstawowym rozliczenie nastąpi wg. roboczogodziny. Stawka za 1 roboczogodzinę: 110 zł brutto w tym 23% VAT

Cennik obowiązuje dla lokalizacji w promieniu 50km od Rzeszowa.

Dla lokalizacji znajdującej się w odległości pow. 50 km zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości 3,5 zł brutto za każdy km pow. 50km.

 

Powyższe ceny podlegać będą waloryzacji dokonywanej w styczniu każdego następującego po sobie roku. Wartość waloryzacji będzie równa rocznemu wzrostowi cen produkcji budowlano montażowej ogłaszanej komunikatem przez GUS. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na prace serwisowe, przed ich rozpoczęciem zostaną Państwo poinformowani o aktualnych cenach.

Dodatkowy czas oraz części zamienne podlegają każdorazowo wycenie kosztorysowej i wymagają akceptacji zapłaty przez Kupującego.

Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.

Zlecenie serwisu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie VIDOK, w punkcie sprzedaży lub bezpośrednio z działem serwisu VIDOK pod numerem +48 17 8595682 lub na adres e-email zgłoszenia@vidok.com