Zaparowane okna – poznaj przyczynę tego zjawiska

okna https://vidok.com

Regularne wietrzenie pomieszczeń to sposób na zapewnienie zdrowego klimatu mieszkania oraz utrzymanie dobrego stanu okien na wiele lat. Pozwala usunąć z otoczenia nadmiar wilgoci, zapobiegając skraplaniu się pary wodnej na szybach. Wystarczy uchylić okno 3 do 4 razy dziennie na kilka minut lub pozostawić go w pozycji rozszczelnienia korzystając z funkcji mikrowentylacji. Można też wyposażyć okna w wygodne i skuteczne higrosterowane nawiewniki powietrza.

Uchyl okna w domu – wietrzenie pomieszczenia ma znaczenie

Ważne jest, aby wszystkie pomieszczenia były dobrze ogrzane. Im wyższa temperatura pomieszczenia, tym więcej wilgoci może wchłonąć powietrze. W wyziębionych pomieszczeniach dochodzi bowiem do nadmiernego gromadzenia się wilgoci. Jeżeli podczas gotowania, prania lub kąpieli wytwarza się dużo pary wodnej, należy odpowiednio częściej wietrzyć pomieszczenia. Wilgotność powietrza w mieszkaniu powinna wahać się w przedziale od 40 do 50%.

Dlaczego szyby parują?

Zdarza się, że po wymianie starej stolarki na nowoczesną dochodzi do skraplania się wody na powierzchniach szyb okna. Dzieje się tak dlatego, że wilgotne powietrze panujące w pomieszczeniach graniczy z powierzchniami o niższej temperaturze, oziębia się do stanu nasycenia, po czym następuje skraplanie się nadmiaru wilgoci na tych powierzchniach.

Przyczyny kondensacji pary wodnej na szybach mogą być następujące:

  • niewłaściwa wentylacja pomieszczenia (niedrożność lub brak kanałów wentylacyjnych),

  • zbyt krótkie wietrzenie (mała ilość wymian w ciągu doby),

  • niska temperatura powietrza w części przyokiennej,

  • zła izolacja cieplna ścian lub jej brak,

  • niewłaściwa izolacja szpalet okiennych,

  • niska temperatura grzejników.

Efekt kondensacyjny – gdzie może wystąpić?

Na szybach efekt kondensacyjny może wystąpić zarówno od strony wewnętrznej pomieszczenia, jak również od strony zewnętrznej.

Od strony wewnętrznej – dotyczy szczególnie pomieszczeń o dużej wilgotności względnej. Nowoczesne, dobrze osadzone okna są szczelniejsze od dotychczas stosownych, przez co redukuje się w znacznym stopniu straty ciepła. Z drugiej strony utrudniona została naturalna wymiana powietrza. Częste wietrzenie pomieszczeń umożliwi wymianę wilgotnego powietrza na suche z zewnątrz. Suche, świeże powietrze nagrzewa się szybciej niż powietrze o dużym stopniu wilgotności i pozostaje dzięki nowym szczelnym oknom w pomieszczeniu, zapewniając korzystny mikroklimat.

Od strony zewnętrznej – szyba zewnętrzna posiada zimną, uwarunkowaną atmosferycznie płaszczyznę, na której przy odpowiednio wysokiej wilgotności może tworzyć się nalot. Przyczyną powstawania nalotu jest wysoka ciepłochłonność szyb izolacyjnych (niskie wartości współczynnika przenikalności cieplnej U). Z pomieszczenia wydostaje się na zewnątrz znacznie mniej ciepła wobec czego szyba zewnętrzna posiada niską temperaturę. Efekt kondensacyjny na zewnętrznych powierzchniach ze szkła izolacyjnego jest zjawiskiem uwarunkowanym przez właściwości fizyczne samego szkła oraz istniejące warunki atmosferyczne. Zewnętrzny nalot jest widocznym dowodem posiadania przez Państwa szyb o niskim współczynniku U.

Efekt kondensacyjny na szybach okna nie świadczy o wadliwości a potwierdza wysoką jakość zastosowanego szkła izolacyjnego. Skraplanie i zamarzanie pary wodnej na szybach nie podlega reklamacji.icon
Szybki kontakt!
+
Wyślij!